Từ 1.7, nên chuyển ngay hộ khẩu sau khi bán nhà

Lên top