Mức lương 100 triệu đồng hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu/tháng?

Đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM. Ảnh Nam Dương
Đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM. Ảnh Nam Dương
Đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM. Ảnh Nam Dương
Lên top