Người bệnh có bảo hiểm y tế sẽ được điều trị nội trú không cần đúng tuyến

Bệnh nhân khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả, hưởng nhiều quyền lợi từ chính sách bảo hiểm y tế. Ảnh: Thùy Linh
Bệnh nhân khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả, hưởng nhiều quyền lợi từ chính sách bảo hiểm y tế. Ảnh: Thùy Linh
Bệnh nhân khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả, hưởng nhiều quyền lợi từ chính sách bảo hiểm y tế. Ảnh: Thùy Linh
Lên top