BHXH tỉnh Quảng Nam: Chi trả 264 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp

BHXH Quảng Nam phối hợp Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu tại nhà trong đợt dịch COVID-19  vào tháng 3.2020. Ảnh: Thanh Dũng
BHXH Quảng Nam phối hợp Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu tại nhà trong đợt dịch COVID-19 vào tháng 3.2020. Ảnh: Thanh Dũng
BHXH Quảng Nam phối hợp Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu tại nhà trong đợt dịch COVID-19 vào tháng 3.2020. Ảnh: Thanh Dũng
Lên top