Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khi nào mới có quy định thế nào là mô tô, xe gắn máy cũ nát?

Theo Quyết định của Thủ tướng, xe môtô, xe gắn máy hết hạn sử dụng, cũ nát, thải loại sẽ bị thu hồi từ tháng 1.2018. Ảnh: Cao Nguyên
Theo Quyết định của Thủ tướng, xe môtô, xe gắn máy hết hạn sử dụng, cũ nát, thải loại sẽ bị thu hồi từ tháng 1.2018. Ảnh: Cao Nguyên