Gian lận giao nhận hàng làm tổn thương ngành thương mại điện tử

Shipper tráo điện thoại "cùi bắp" để lấy iPhone mua qua phương thức thương mại điện tử (tại Hạ Long, Quảng Ninh). Ảnh: TT.
Shipper tráo điện thoại "cùi bắp" để lấy iPhone mua qua phương thức thương mại điện tử (tại Hạ Long, Quảng Ninh). Ảnh: TT.
Shipper tráo điện thoại "cùi bắp" để lấy iPhone mua qua phương thức thương mại điện tử (tại Hạ Long, Quảng Ninh). Ảnh: TT.
Lên top