Thêm vụ gian lận mới: Mua iPhone 12 Pro Max nhận được hộp màu tô

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy 2 hộp màu tô được đựng trong 2 vỏ hộp iPhone 12. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh cắt từ clip cho thấy 2 hộp màu tô được đựng trong 2 vỏ hộp iPhone 12. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh cắt từ clip cho thấy 2 hộp màu tô được đựng trong 2 vỏ hộp iPhone 12. Ảnh cắt từ clip.
Lên top