Thương mại điện tử Việt: Thách thức trên đường đến thị trường 33 tỉ USD

Dây chuyền hàng hóa tại một doanh nghiệp thương mại điện tử. Ảnh: Ngọc Thanh
Dây chuyền hàng hóa tại một doanh nghiệp thương mại điện tử. Ảnh: Ngọc Thanh
Dây chuyền hàng hóa tại một doanh nghiệp thương mại điện tử. Ảnh: Ngọc Thanh
Lên top