Lỗ hổng lớn khiến hộp iPhone bị tráo gạch đá, vải vụn: Lòng tham!

iPhone 12 Pro max bị rút ruột và tráo vào những hộp màu tô. Ảnh cắt từ clip.
iPhone 12 Pro max bị rút ruột và tráo vào những hộp màu tô. Ảnh cắt từ clip.
iPhone 12 Pro max bị rút ruột và tráo vào những hộp màu tô. Ảnh cắt từ clip.
Lên top