Khởi tố kẻ lừa bán điện thoại iphone nhưng giao hàng là gạch

Đối tượng Khoa bị khởi tố và những "sản phẩm điện thoại Iphone" mà y lừa đảo khách hàng. Ảnh: TT.
Đối tượng Khoa bị khởi tố và những "sản phẩm điện thoại Iphone" mà y lừa đảo khách hàng. Ảnh: TT.
Đối tượng Khoa bị khởi tố và những "sản phẩm điện thoại Iphone" mà y lừa đảo khách hàng. Ảnh: TT.
Lên top