Bồi dưỡng chứng chỉ chức danh giáo viên THPT: Quá ôm đồm, xa thực tế

Giáo viên kiểm tra thân nhiệt học sinh trước giờ vào lớp. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên kiểm tra thân nhiệt học sinh trước giờ vào lớp. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên kiểm tra thân nhiệt học sinh trước giờ vào lớp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top