Chức danh nghề nghiệp

Cách xếp lương của Biên dịch viên hạng III từ 10.10.2022

Bảo Hân (T/H) |

Cách xếp lương của biên dịch viên hạng III năm 2022 được quy định tại Điều 17 Thông tư 13/2022/TT-BTTTT như sau:

Xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ đã có thay đổi

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định về chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Chi tiết bảng lương ngành hộ sinh 2022 dựa trên mức lương cơ sở

Bảo Hân (T/H) |

Bảng lương ngành hộ sinh năm 2022 căn cứ vào cách xếp lương đối với các chức danh hộ sinh và mức lương cơ sở hiện nay. 

Phóng viên được bỏ yêu cầu trình độ ngoại ngữ và chức danh nghề nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Quy định này được nêu rõ tại Thông tư 13/2022/TT-BTTTT về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. 

Điểm mới trong dự thảo bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên

Huyên Nguyễn |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, ít ngày nữa sẽ ký ban hành các thông tư sửa đổi về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông. Trong đó, dự thảo đã được công bố xin ý kiến có nhiều điểm mới nổi bật. Dưới đây là những phân tích của Lao Động và Luật sư Trương Văn Tuấn - Văn phòng Luật sư Chân - Thiện - Mỹ về những điểm mới được nêu trong dự thảo.

Giáo viên sắp nghỉ hưu có cần học chứng chỉ thăng hạng?

Minh Hương |

Bà Thu Phượng hỏi: Tôi là giáo viên trung học hạng III ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tôi đã công tác trong ngành giáo dục hơn 30 năm, đến tháng 6.2023 tôi đủ tuổi nghỉ hưu. Vậy tôi có cần học chứng chỉ thăng hạng không?

Thay đổi chức danh nghề nghiệp và xếp lương với viên chức ngành thông tin

Minh Hương |

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

TVPL: "Cởi trói" cho giáo viên trong bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT đã đưa ra lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông, trong đó có nhiều điểm mới so với trước đây. 

Quy định chuyển chức danh nghề nghiệp với giáo viên tiểu học

Phương Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về việc chuyển chức danh nghề nghiệp với giáo viên tiểu học hạng III.

Hưởng lương theo ngạch giáo viên THCS cần thi nâng hạng không?

Phương Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về quy định hưởng lương theo ngạch giáo viên THCS.

Giáo viên tiểu học hạng III chuyển sang hạng mới cần chứng chỉ nghề nghiệp?

Phương Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về việc chuyển hạng mới cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học.

Giáo viên THCS hạng II được xếp lương mới thế nào?

Phương Minh |

Việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên THCS thực hiện theo quy định theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập.

Giáo viên hạng II chưa đủ 9 năm có được xét chuyển sang hạng mới không?

Phương Minh |

Giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó...

Quy định về xét thăng hạng II giáo viên tiểu học

Phương Minh |

Để được bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên tiểu học cần có chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.

Điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Phương Minh |

Nếu đạt các tiêu chuẩn theo quy định sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II mà không phải qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

Quy định về bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp với giáo viên

Phương Minh |

Giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đã trúng tuyển.

Quy định về chuyển hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Tuệ Nhi (t/h) |

Khi giáo viên THPT được chuyển sang dạy cấp THCS và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng.

Căn cứ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp với giáo viên THCS

Phương Minh |

Để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, giáo viên THCS hạng III phải đáp ứng các tiêu chuẩn của hạng II (tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng)...

Sắp bỏ chứng chỉ ngoại ngữ với chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y

Bảo Hân (T/H) |

Quy định mới (có hiệu lực từ ngày 10.6.2022) sẽ bỏ các tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

Chậm trễ thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên chịu thiệt thòi

Huyên Nguyễn |

Giáo viên 11 năm không được thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên có trình độ đại học, đủ tiêu chuẩn thăng hạng nhưng mãi vẫn hưởng lương trung cấp… là những vấn đề nóng tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ngành giáo dục thành phố của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức ngày 29.4.