Chương trình bồi dưỡng chức danh của giáo viên mầm non: Quá rộng, quá nặng

Giáo viên trường Mầm non Hoàng Thị Loan (TP. Vinh-Nghệ An) đón trẻ ngày khai trường. Ảnh: QUANG ĐẠI
Giáo viên trường Mầm non Hoàng Thị Loan (TP. Vinh-Nghệ An) đón trẻ ngày khai trường. Ảnh: QUANG ĐẠI
Giáo viên trường Mầm non Hoàng Thị Loan (TP. Vinh-Nghệ An) đón trẻ ngày khai trường. Ảnh: QUANG ĐẠI
Lên top