Giáo viên không nhất thiết phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Giáo viên kiểm tra thân nhiệt học sinh trước giờ vào lớp. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên kiểm tra thân nhiệt học sinh trước giờ vào lớp. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên kiểm tra thân nhiệt học sinh trước giờ vào lớp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top