Việt Nam là quốc gia trọng điểm buôn lậu các bộ phận của hổ

Một cá thể hổ nuôi nhốt. Ảnh: Hương Giang
Một cá thể hổ nuôi nhốt. Ảnh: Hương Giang
Một cá thể hổ nuôi nhốt. Ảnh: Hương Giang
Lên top