Bất ngờ từ Báo cáo tội phạm động vật hoang dã 2020

Hổ bị giết hại với mục đích nấu cao. Ảnh: Lực lượng kiểm lâm cung cấp
Hổ bị giết hại với mục đích nấu cao. Ảnh: Lực lượng kiểm lâm cung cấp
Hổ bị giết hại với mục đích nấu cao. Ảnh: Lực lượng kiểm lâm cung cấp
Lên top