Những kẻ săn bắn, tiêu thụ động vật hoang dã đi trước chúng ta nhiều bước

Trang Nguyễn và các đội đặc nhiệm chống nạn săn trộm 
tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Ảnh: NVCC
Trang Nguyễn và các đội đặc nhiệm chống nạn săn trộm tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Ảnh: NVCC
Trang Nguyễn và các đội đặc nhiệm chống nạn săn trộm tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Ảnh: NVCC
Lên top