Những hệ lụy từ mất rừng ngày càng nghiêm trọng

Rừng ở Lâm Đồng bị lâm tặc chặt phá trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Hải Bình
Rừng ở Lâm Đồng bị lâm tặc chặt phá trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Hải Bình
Rừng ở Lâm Đồng bị lâm tặc chặt phá trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Hải Bình
Lên top