Trả về tự nhiên 24 cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt

24 cá thể động vật hoang dã được về với về với rừng Đà Nẵng. Ảnh: Kiểm lâm
24 cá thể động vật hoang dã được về với về với rừng Đà Nẵng. Ảnh: Kiểm lâm
24 cá thể động vật hoang dã được về với về với rừng Đà Nẵng. Ảnh: Kiểm lâm
Lên top