Những hình ảnh xót xa về thú rừng dính bẫy

Hình ảnh 1 chú cầy dính bẫy bị treo lơ lửng. Ảnh: WWF cung cấp
Hình ảnh 1 chú cầy dính bẫy bị treo lơ lửng. Ảnh: WWF cung cấp
Hình ảnh 1 chú cầy dính bẫy bị treo lơ lửng. Ảnh: WWF cung cấp
Lên top