Vaccine COVID-19 nhập khẩu về Việt Nam sẽ được bảo quản thế nào?

Kho lạnh âm sâu tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, TPHCM. Ảnh: VNVC
Kho lạnh âm sâu tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, TPHCM. Ảnh: VNVC
Kho lạnh âm sâu tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, TPHCM. Ảnh: VNVC
Lên top