Việt Nam đã đàm phán thành công 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong 2021

Bộ trưởng Bộ Y tế nói về nhập khẩu vaccine COVID-19. Ảnh: Trần Minh
Bộ trưởng Bộ Y tế nói về nhập khẩu vaccine COVID-19. Ảnh: Trần Minh
Bộ trưởng Bộ Y tế nói về nhập khẩu vaccine COVID-19. Ảnh: Trần Minh
Lên top