Nhập khẩu khẩn cấp hơn 200 nghìn liều vaccine COVID-19 AstraZeneca

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Lên top