Nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới bị chỉ đạo ưu tiên nhu cầu nội địa

Một nhân viên quân y chuẩn bị liều vaccine Covishield, vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất, tại một bệnh viện quân đội ở Colombo. Ảnh: AFP.
Một nhân viên quân y chuẩn bị liều vaccine Covishield, vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất, tại một bệnh viện quân đội ở Colombo. Ảnh: AFP.
Một nhân viên quân y chuẩn bị liều vaccine Covishield, vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất, tại một bệnh viện quân đội ở Colombo. Ảnh: AFP.
Lên top