Những đối tượng nào được tiêm vaccine COVID-19 nhập khẩu đầu tiên?

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: VNVC
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: VNVC
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: VNVC
Lên top