Thêm một bệnh viện tại Cần Thơ thiết lập cách ly y tế từ 13.9

Trong ngày 13.9,  2 bệnh viện lớn của TP. Cần Thơ phải thực hiện cách ly toàn bộ do liên quan tới ca mắc COVID-19 mới. Ảnh: Tạ Quang
Trong ngày 13.9, 2 bệnh viện lớn của TP. Cần Thơ phải thực hiện cách ly toàn bộ do liên quan tới ca mắc COVID-19 mới. Ảnh: Tạ Quang
Trong ngày 13.9, 2 bệnh viện lớn của TP. Cần Thơ phải thực hiện cách ly toàn bộ do liên quan tới ca mắc COVID-19 mới. Ảnh: Tạ Quang
Lên top