Cần Thơ: Thêm một bệnh viện có thể xét nghiệm SARS-CoV-2

Lên top