Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Cần thúc đẩy nhanh nghiên cứu vaccine COVID-19

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Linh
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Linh
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Linh
Lên top