Nga tự tin có vaccine COVID-19 sớm nhất

Nga tự tin có vaccine COVID-19 sớm nhất. Ảnh: Tass.
Nga tự tin có vaccine COVID-19 sớm nhất. Ảnh: Tass.
Nga tự tin có vaccine COVID-19 sớm nhất. Ảnh: Tass.
Lên top