Thế giới bao giờ có vaccine COVID-19?

Nghiên cứu vaccine COVID-19 ở Brazil. Ảnh: AFP
Nghiên cứu vaccine COVID-19 ở Brazil. Ảnh: AFP
Nghiên cứu vaccine COVID-19 ở Brazil. Ảnh: AFP
Lên top