Dự tuyển vắc xin COVID-19 thử nghiệm thành công trên chuột tại Việt Nam

50 con chuột được tiêm vaccine thử nghiệm trong ngày 26.4. Ảnh: VIBIOTECH
50 con chuột được tiêm vaccine thử nghiệm trong ngày 26.4. Ảnh: VIBIOTECH
50 con chuột được tiêm vaccine thử nghiệm trong ngày 26.4. Ảnh: VIBIOTECH
Lên top