Lào Cai: Phạt 5 triệu đồng trường hợp trốn cách ly y tế tại nhà

Chủ tịch UBND thị trấn Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp trốn cách ly y tế tại nhà. Ảnh: BLC.
Chủ tịch UBND thị trấn Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp trốn cách ly y tế tại nhà. Ảnh: BLC.
Chủ tịch UBND thị trấn Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp trốn cách ly y tế tại nhà. Ảnh: BLC.
Lên top