Bắc Giang: Trốn cách ly y tế, một thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang
Lên top