Lào Cai: Lợi dụng ngày bầu cử để vượt biên trái phép

Bộ đội Biên phòng bắt giữ Lầu Thị Má khi vừa vượt biên trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Trung Dũng.
Bộ đội Biên phòng bắt giữ Lầu Thị Má khi vừa vượt biên trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Trung Dũng.
Bộ đội Biên phòng bắt giữ Lầu Thị Má khi vừa vượt biên trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Trung Dũng.
Lên top