Hà Nội có quận đầu tiên hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi

Người dân quận Ba Đình tiêm vaccine COVID-19.
Người dân quận Ba Đình tiêm vaccine COVID-19.
Người dân quận Ba Đình tiêm vaccine COVID-19.
Lên top