Thần tốc tiêm phủ vaccine: Hà Nội không vội không được

Hà Nội tiêm vaccine xuyên đêm, liên tiếp lập kỷ lục để 15.9 đảm bảo tiêm phủ 100% mũi 1. Ảnh Tô Thế
Hà Nội tiêm vaccine xuyên đêm, liên tiếp lập kỷ lục để 15.9 đảm bảo tiêm phủ 100% mũi 1. Ảnh Tô Thế
Hà Nội tiêm vaccine xuyên đêm, liên tiếp lập kỷ lục để 15.9 đảm bảo tiêm phủ 100% mũi 1. Ảnh Tô Thế
Lên top