Hà Nội: Có nơi 3h sáng vẫn có người tiêm vaccine COVID-19

Điểm tiêm vaccine COVID-19 tối 10.9. Ảnh: Tô Thế
Điểm tiêm vaccine COVID-19 tối 10.9. Ảnh: Tô Thế
Điểm tiêm vaccine COVID-19 tối 10.9. Ảnh: Tô Thế
Lên top