Điểm qua những địa phương yêu cầu cách ly người từ vùng dịch về quê ăn Tết

Công tác chăm sóc người cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Công tác chăm sóc người cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Công tác chăm sóc người cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top