Hưng Yên cách ly 5 người trong 1 nhà là F1 của công chứng viên mắc COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top