Chống COVID-19: Phải xử lý nghiêm những đối tượng trốn khai báo y tế

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp trực tuyến với các địa phương. Ảnh: VGP
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp trực tuyến với các địa phương. Ảnh: VGP
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp trực tuyến với các địa phương. Ảnh: VGP
Lên top