Đã có kết quả toàn bộ mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Đại học FPT Hà Nội

Các mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top