"Những người đang cách ly COVID-19 mà tiếp xúc, giao lưu thì rất nguy hiểm"

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: BYT cung cấp
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: BYT cung cấp
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top