Đà Nẵng xét nghiệm toàn bộ người tiếp xúc với bệnh nhân Anh tái nhiễm COVID

Một trong hai bệnh nhân Anh từng điều trị khỏi bệnh tại Đà Nẵng đã cho kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với SAR-CoV-2 khi đến TPHCM. Ảnh: Thuỳ Trang
Một trong hai bệnh nhân Anh từng điều trị khỏi bệnh tại Đà Nẵng đã cho kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với SAR-CoV-2 khi đến TPHCM. Ảnh: Thuỳ Trang
Một trong hai bệnh nhân Anh từng điều trị khỏi bệnh tại Đà Nẵng đã cho kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với SAR-CoV-2 khi đến TPHCM. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top