Người khó khăn ở Buôn Mê nhận gạo miễn phí từ cây "ATM gạo"

Máy phát gạo đầu tiên trên địa bàn Tây Nguyên được đặt tại đường sách Buôn Ma Thuột. Ảnh: Linh Xong
Máy phát gạo đầu tiên trên địa bàn Tây Nguyên được đặt tại đường sách Buôn Ma Thuột. Ảnh: Linh Xong
Máy phát gạo đầu tiên trên địa bàn Tây Nguyên được đặt tại đường sách Buôn Ma Thuột. Ảnh: Linh Xong
Lên top