Đà Nẵng biểu dương 45 y bác sĩ “quét sạch” COVID-19

Đà Nẵng biểu dương 45 y bác sĩ điều trị thành công 6 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thuỳ
Đà Nẵng biểu dương 45 y bác sĩ điều trị thành công 6 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thuỳ
Đà Nẵng biểu dương 45 y bác sĩ điều trị thành công 6 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thuỳ
Lên top