Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

HĐND TP Hà Nội vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 28 chức danh lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và giám đốc các sở, ngành.

Sáng 6.12, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

Ông Đinh Trường Thọ - Bí thư quận Đống Đa, Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 28 lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội.

Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng các Ban HĐND thành phố gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 82

- Số phiếu tín nhiệm: 5

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1

2. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 78

- Số phiếu tín nhiệm: 7

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3

3. Ông Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 80

- Số phiếu tín nhiệm: 5

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 77

- Số phiếu tín nhiệm: 8

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3

5. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 77

- Số phiếu tín nhiệm: 10

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1

6. Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 77

- Số phiếu tín nhiệm: 4

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 7

7. Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 78

- Số phiếu tín nhiệm: 7

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3

Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố gồm:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 75

- Số phiếu tín nhiệm: 8

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 4

2. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 62

- Số phiếu tín nhiệm: 22

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 4

3. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 59

- Số phiếu tín nhiệm: 24

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 5

4. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 70

- Số phiếu tín nhiệm: 14

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 4

5. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 81

- Số phiếu tín nhiệm: 7

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0

6. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 68

- Số phiếu tín nhiệm: 13

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 7

7. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 72

- Số phiếu tín nhiệm: 11

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 5

8. Ông Trương Việt Dũng, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 80

- Số phiếu tín nhiệm: 6

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2

9. Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên UBND, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 83

- Số phiếu tín nhiệm: 5

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0

10. Bà Đặng Hương Giang, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 66

- Số phiếu tín nhiệm: 18

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3

11. Bà Trần Thị Nhị Hà, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 67

- Số phiếu tín nhiệm: 19

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2

12. Bà Ngô Minh Hoàng, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 54

- Số phiếu tín nhiệm: 22

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 11

13. Ông Đỗ Đình Hồng, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 48

- Số phiếu tín nhiệm: 31

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 9

14. Bà Bạch Liên Hương, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 79

- Số phiếu tín nhiệm: 6

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3

15. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 79

- Số phiếu tín nhiệm: 6

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3

16. Ông Võ Nguyên Phong, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 79

- Số phiếu tín nhiệm: 7

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1

17. Ông Lê Anh Quân, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 68

- Số phiếu tín nhiệm: 14

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 6

18. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 60

- Số phiếu tín nhiệm: 26

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2

19. Ông Nguyễn Phi Thường, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 70

- Số phiếu tín nhiệm: 17

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1

20. Ông Nguyễn Hải Trung, Ủy viên UBND, Giám đốc Công an TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 77

- Số phiếu tín nhiệm: 9

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2

21. Ông Ngô Anh Tuấn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 59

- Số phiếu tín nhiệm: 27

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND Hà Nội bầu

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội khai mạc hôm nay, 28 lãnh đạo chủ chốt của thành phố sẽ được lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu đánh giá công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu theo quy định.

Đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm phát huy kết quả, khắc phục hạn chế

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Lấy phiếu tín nhiệm Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vào cuối năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất sẽ tổ chức 1 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vào cuối tháng 12.2023, để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Học sinh ném dép vào cô giáo ở Tuyên Quang là hành vi không thể chấp nhận

Hà Quyên |

Dù sự việc bắt nguồn từ đâu, vì lý do gì, học sinh phải có thái độ lễ phép, tôn trọng người dạy dỗ mình. Việc học sinh ném dép vào người cô giáo ở Tuyên Quang là hành vi không thể chấp nhận.

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu đánh bạc trá hình dưới hình thức poker

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Công an TP Hà Nội chủ trì kiểm tra vụ việc liên quan đến việc tổ chức giải Bridge và Poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Xác minh vụ giáo viên ở Nghệ An phản ánh bị hiệu trưởng xúc phạm

QUANG ĐẠI |

UBND thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ thành lập tổ công tác để giải quyết vụ việc một cô giáo tiểu học xin nghỉ dạy vì cho rằng bị hiệu trưởng xúc phạm.

Dân gặp khó khi giao dịch vì nhà không số, phố không tên ở nhiều khu phố tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều khu phố, đoạn đường ở Đà Nẵng vẫn chưa được đặt tên đường, hàng chục hộ dân đến nay vẫn không được đánh số nhà khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Quốc lộ 12A ách tắc nghiêm trọng do tai nạn giao thông

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Do tai nạn giao thông nên Quốc lộ 12 lên cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bị ách tắc kéo dài gần 6 giờ vẫn chưa được thông xe.

Lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND Hà Nội bầu

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội khai mạc hôm nay, 28 lãnh đạo chủ chốt của thành phố sẽ được lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu đánh giá công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu theo quy định.

Đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm phát huy kết quả, khắc phục hạn chế

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Lấy phiếu tín nhiệm Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vào cuối năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất sẽ tổ chức 1 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vào cuối tháng 12.2023, để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.