Bắc Ninh xử phạt người không đeo khẩu trang từ ngày 12.8

Học sinh Bắc Ninh đeo khẩu trang khi đi thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Baobacninh.com.vn.
Học sinh Bắc Ninh đeo khẩu trang khi đi thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Baobacninh.com.vn.
Học sinh Bắc Ninh đeo khẩu trang khi đi thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Baobacninh.com.vn.
Lên top