Chủ tịch Hà Nội: Từ hôm nay xử phạt người không đeo khẩu trang

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo từ hôm nay sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang. Ảnh: Hà Phương
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo từ hôm nay sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang. Ảnh: Hà Phương
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo từ hôm nay sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang. Ảnh: Hà Phương
Lên top