Bí thư tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử phạt những người không đeo khẩu trang

Bí thư tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử phạt những người không đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Chung
Bí thư tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử phạt những người không đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Chung
Bí thư tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử phạt những người không đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Chung
Lên top