An toàn thực phẩm sau vụ Minh Chay: Phải tăng cường thanh kiểm tra đột xuất

Vụ Pate Minh Chay nhiễm độc tố khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu đã báo động về an toàn thực phẩm. Ảnh: Chuyên gia cung cấp
Vụ Pate Minh Chay nhiễm độc tố khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu đã báo động về an toàn thực phẩm. Ảnh: Chuyên gia cung cấp
Vụ Pate Minh Chay nhiễm độc tố khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu đã báo động về an toàn thực phẩm. Ảnh: Chuyên gia cung cấp
Lên top